התאמת קרוואן לרכב הגורר

התאמת קרוואן לרכב הגורר כאשר שוכרים קרוואן ניגרר חשוב ביתר להתאים את הקרוואן לרכב שאמור לגרור אותו ולוודא כי אכן יש התאמה בין השניים. בשנת 2008 יצאו לפועל תקנות חדשות של משרד הרישוי הנוגעות לרישוי קרוואנים וגרירה שלהם. כלי רכב שנירשמו בארץ לפני תאריך החוק חייבים לעמוד בהנחיות היצרן ואלו שנירשמו לאחריו חייבים לעמוד בתקינה [...]