התאמת קרוואן לרכב הגורר

כאשר שוכרים קרוואן ניגרר חשוב ביתר להתאים את הקרוואן לרכב שאמור לגרור אותו ולוודא כי אכן יש התאמה בין השניים.

בשנת 2008 יצאו לפועל תקנות חדשות של משרד הרישוי הנוגעות לרישוי קרוואנים וגרירה שלהם. כלי רכב שנירשמו בארץ לפני תאריך החוק חייבים לעמוד בהנחיות היצרן ואלו שנירשמו לאחריו חייבים לעמוד בתקינה האירופאית ושל משרד הרישוי הישראלי.

מלבד אלו יש לדעת כי ישנם שני הליכים הכרחיים להתאמה של רכב וקרוואן.

רישום ברישיון הרכב –  יש לפנות למשרד הרישוי עם פרטי הרכב שברשותכם. לאחר מכן יש לגשת אל מתקין אמצעי הגרירה ולבצע התקנה של וו גרירה. לאחר מכן יש לחזור עם אישור ההתקנה למשרד הרישוי ולקבל רישוי גרירה לרכב על פי נתוני משרד הרישוי. אם רוכשים רכב חדש יש לעשות את ההליך מראש מול יבואן הרכב ולידע אותו כי אתם מעוניינם בוו גרירה לקרוואן. הוא יבצע את כל ההליך של הוספת הרישוי לרשיון הרב ואת התקנת הוו.

התקנת וו גרירה – יש לבצע התקנה של וו שכזה רק אצל מתקינים מורשים בעלי ידע ומקצועיות בנושא. מתקין שכזה גם מנפיק עבורכם את מסמך ההתחייבות אודות כח הגרירה של הוו שהותקן.

לאחר כל אלו חשוב לבצע טסט ולערוך ביטוח לניגרר שכן מדובר ברכב לכל דבר החייב בטסט וגם ככלי רכב שקל יחסית לגניבה ושימוש סמוי חוזר.

באופן כללי רק למשרד הרישוי נתונים שלחישובים שונים אודות כושר הגריררה של כל כלי רכב, הן לפי הרכב עצמו והן לפי וו הגרירה שהותקן בו. עם זאת, ניתןלבד להבין כי רכב קטן מיועד לקרוואן קטן ואילו ג'יפ מתאים לקרוואן גודל יותר.

להזמנת קרוואנים להשכרה חייגו: 052-7540730 053-4280530